Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Πολεμικού Ναυτικού

Καλως ήλθατε στην Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Πολεμικού Ναυτικού
Για να συνδεθείτε, θα χρειστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Σας ενημερώνουμε, ότι οι προηγούμενοι κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή καταργούνται.
Aνάπτυξη / Υλοποίηση: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Τμ. Διαδικτύου Copyright © 2013-2022
Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της τοποθεσίας, η οποία μπορεί να επιφέρει αστική και ποινική δίωξη